16 Nisan 2009 Perşembe

Transplant







Transplant



Kendi dışında birşeyin suretidir imge, bir şeyi imlediği anda artık yalnızca imlediği şeyi değil, onun ötesindebaşka birşeyi dile getiren, vücut bulduğu an kendinden uzaklaşan bir dışsallıktır. Bu yüzden temsil ettikleri şeyi imgeler. Hem artık o değildirler, vücut buldukları ve dilleştikleri an temsil edilen şeyi artık yitirmişlerdir.